אברהם פוזיילוב נ. הוועדה המקומית לתכנון ולבניה תל אביב יפו | חיפוש פסקי דין ברשת בחינם - ישראקורט

אברהם פוזיילוב נ. הוועדה המקומית לתכנון ולבניה תל אביב יפו

ע"א 1351/20
תאריך: 08/06/2020

 

 

בבית המשפט העליון

 

ע"א  1351/20

 

לפני:  

כבוד הרשם רון גולדשטיין

 

המערער:

אברהם פוזיילוב

 

 

נ  ג  ד

 

המשיבות:

1. הוועדה המקומית לתכנון ולבניה תל אביב יפו

 

2. עיריית תל אביב

 

בקשת המערער מיום 2.4.2020 לפטור מהפקדת עירבון או לחילופין להפחתתו; תשובת המשיבות מיום 3.6.2020

 

 

 

 

החלטה

 

           לאחר שבחנתי את טענות הצדדים באתי למסקנה כי המערער לא עמד בתנאים המצדיקים פטור מעירבון. כידוע, על בעל דין המבקש פטור מעירבון, תוך חשיפת בעל הדין שכנגד לסיכון כי הוא לא יוכל לגבות את הוצאותיו, אם ייפסקו כאלה, לעמוד בשני תנאים מצטברים: הוכחה של חוסר יכולת כלכלית להפקיד את העירבון וקיום סיכויים טובים להליך. על-מנת לעמוד בתנאי הראשון נדרש מבקש הפטור לפרוש לפני בית המשפט תשתית עובדתית מלאה ועדכנית לגבי מצבו הכלכלי. המערער לא עמד בנטל זה שכן הבקשה אינה נתמכת בתשתית עובדתית ממשית, מלאה ועדכנית ובהקשר זה יודגש כי לבקשה לא צורף מלוא התיעוד המתחייב כגון חשבונות בנק וחשבונות שוטפים, וכן לא פורט מדוע לא יוכל המערער להסתייע בסביבתו הקרובה לצורך גיוס כספי העירבון.

 

           עם זאת, ניתן להסתפק במקרה זה בהודעת קיזוז שהרי המשיבות לא הגישו ערעור מטעמן על פסק הדין וסכום הפיצוי שנקבע כי עליהן לשלם למערער (בכפוף למסירת החזקה במקרקעין לידי המשיבה 2 ומחיקת הערת האזהרה) עולה – ברווח ניכר – על סכום העירבון. בנסיבות אלה, ובהיעדר התייחסות ממשית לעניין זה בתשובת המשיבות, נראה כי הסכמת המערער לקיזוז הוצאות מספקת למשיבות בטוחה שוות ערך לעירבון. על כן, ניתן במקרה זה להמיר את החובה להפקיד עירבון בהפקדת הודעת קיזוז, וזאת בלא קשר למצבו הכלכלי של המערער ולסיכויי ההליך.

 

           אני מאפשר אפוא למערער להפקיד בבית המשפט, חלף עירבון, הודעת קיזוז בלתי מותנית המתירה למשיבות לקזז מסכום הפיצוי למערער, ללא תנאי, סך של עד 35,000 ש"ח (בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כדין), בגין הוצאות משפט שייפסקו בהליך זה, אם ייפסקו. הודעת הקיזוז תופקד עד ליום 15.6.2020 שאם לא כן יירשם ההליך לדחייה ללא צורך במתן הודעה נוספת.

 

           ניתנה היום, ‏ט"ז בסיון התש"ף (‏8.6.2020).

 

 

 

רון גולדשטיין, שופט

 

 

ר ש ם

 

_________________________

הסרת המסמך

מסמכים נוספים

הסרת כל המסמכים
טען מסמכים נוספים