אביגדורי מערכות בע"מ נ. עו"ד רו"ח משה אביקם | חיפוש פסקי דין ברשת בחינם - ישראקורט

אביגדורי מערכות בע"מ נ. עו"ד רו"ח משה אביקם

רע"א 5066/19
תאריך: 01/08/2019

 

בבית המשפט העליון

 

רע"א  5066/19

רע"א  5069/19

 

לפני:  

כבוד השופט נ' סולברג

 

המבקשת:

אביגדורי מערכות בע"מ

 

 

נ  ג  ד

 

המשיבים:

1. עו"ד רו"ח משה אביקם

 

2. אמ. די. היי בע"מ

 

3. דוד ביטון בע"מ

 

4. אלביליה חנן בע"מ

 

5. ימנה ארועים בע"מ

 

6. כונס הנכסים הרשמי

 

בקשות רשות ערעור על החלטות בית המשפט המחוזי בנצרת מיום 19.6.2019 ומיום 23.7.2019 בפר"ק 13426-01-17 ובפר"ק 13466-01-17 שניתנו על ידי כבוד השופט א' ערפאת; ובקשה לעיכוב ביצוע

 

בשם המבקשת:

עו"ד חיים אייזנקוט

 

החלטה

 

1.        ביום 13.3.2017 ניתן צו לפירוקן של החברות אמ. די. היי בע"מ ודוד ביטון בע"מ. המשיב, עו"ד רו"ח משה אביקם, מונה מפרק. במהלך ההליכים התברר, לאחר חקירה שערך המפרק, כי במסגרת פעילותן העסקית, ביצעו החברות שבפירוק עסקה פיקטיבית, במטרה להונות את הנושים שלהן, להבריח נכסים ולחמוק מתשלום חובותיהן. המבקשת, חברת אביגדורי מערכות בע"מ (להלן: אביגדורי מערכות), נתנה באותה עת את שירותיה לחברות שבפירוק, ולטענתה נפגעה כתוצאה מפעילות המרמה שביצעו. בעקבות זאת, הגישה תביעת חוב במסגרת הליך הפירוק.

 

2.        במסגרת הליך הפירוק, הגישה אביגדורי מערכות בקשה לסגירת תיק הפירוק. בבקשה נטען, כי חובותיהן של החברות שבפירוק נוצרו במרמה ובחוסר תום לב, ובנסיבות אלו אין הצדקה לקיים הליך פירוק. כמו כן נטען, כי למעשה החברות סולבנטיות, ומצויים בידיהן נכסים אשר יאפשרו את השבת מלוא החובות לנושים. עוד נטען בבקשה, כי החברות שבפירוק נהנות מעיכוב ההליכים המשפטיים נגדן, בעוד שהן מנהלות בסתר הליך משפטי מקביל, אשר עשוי להניב להן נכס נוסף. לחלופין ביקשה אביגדורי מערכות, כי בית המשפט יורה על החלפתו של המפרק, עו"ד אביקם, שכן הוא מצוי ב"ניגוד עניינים קיצוני". לטענתה, המפרק מקפח אותה, ומקדם את האינטרסים של נושה ספציפית שאותה הוא מייצג, חברת 'אביבית הפח'. הבקשה לסגירת תיק הפירוק נדחתה בהחלטת בית המשפט המחוזי מיום 19.6.2019. בית המשפט קבע, כי טענותיה של אביגדורי מערכות אינן מצדיקות את ביטולו של הליך הפירוק, אלא להפך – מחייבות את המשך ההליך, "לצורך כינוס ומימוש נכסי החברות, גביית הכספים המגיעים להן מהחייבים השונים ופירעון החובות באופן קולקטיבי ושוויוני בין כלל נושי החברות". צוין, כי פעולות המרמה שביצעו החברות שבפירוק, מגבשות עילה לקיומו של הליך פירוק, מכוח הוראת סעיף 257(5) לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ"ג-1983 (להלן: הפקודה), לפיה רשאי בית המשפט לפרק חברה, אם סבר ש"מן הצדק והיושר הוא שהחברה תפורק". עוד צוין, כי ההליך המשפטי שלטענת אביגדורי מערכות מנוהל בסתר על-ידי החברות שבפירוק, מנוהל למעשה על-ידי המפרק, ובאישורו של בית המשפט. אשר לטענות בדבר ניגוד עניינים ציין בית המשפט, כי מדובר בטענות קשות, והורה לכנ"ר ולמפרק להגיש את תגובותיהם לעניין זה.

 

3.        ביום 22.7.2019 הגיש המפרק הודעת עדכון, שלפיה בכוונתו לזמן אסיפת נושים, בעקבות הסכם פשרה שגובש. יום לאחר מכן, החישה אביגדורי מערכות פעמיה ופנתה לבית המשפט המחוזי, בבקשה שיורה על עיכוב ההליכים בתיק הפירוק, לרבות מניעת אסיפת הנושים המתוכננת. בבקשה נטען, כי הסכם הפשרה המוצע על-ידי המפרק, מדיר את אביגדורי מערכות, מקפח אותה ביחס לנושים אחרים, ומעיד על ניגוד העניינים שבו מצוי המפרק. בו ביום, נדחתה הבקשה בהחלטת בית המשפט המחוזי שקבע, כי "העובדה שהמבקשת מתכוונת להגיש ערעור על הכרעת המפרק בתביעת החוב אינה מצדיקה עיכוב ההליכים ומניעת כינוס אסיפות נושים". לעמדת בית המשפט המחוזי, ככל שייגרם נזק לאביגדורי מערכות, מדובר בנזק הפיך, שניתן יהיה לרפא בדיעבד.

 

4.        נגד שתי ההחלטות הללו הגישה אביגדורי מערכות את בקשות רשות הערעור שלפנַי (רע"א 5066/19 ורע"א 5069/19), ואת בקשת עיכוב הביצוע שהוגשה בצדן. בבקשה הראשונה נטען, כי שגה בית המשפט המחוזי כשלא סגר את תיק הפירוק, שכן החברות שבפירוק הן סולבנטיות, בין היתר נוכח קיומו של נכס מוברח בשווי של עשרות מיליונים, שבו הן מחזיקות. עוד נטען, כי בנסיבות העניין "הליך הפירוק מהווה כלי שרת בידי החברות", אשר נהנות מעיכוב ההליכים ואינן נותנות את הדין על מעשיהן. בנסיבות שנוצרו בעניין דנן, כך נטען, הליך הפירוק איננו המסגרת הדיונית המתאימה. בבקשה השנייה נטען, כי המשך ניהולו של ההליך נוגד את תחושת הצדק, נוכח הטענות הקשות שהועלו ביחס להתנהלותו של המפרק. לדברי אביגדורי מערכות, יש מקום לעכב את ההליכים ולהמתין, על מנת "שההליך ינוהל באופן תקין ואמין".

 

5.        לאחר שעיינתי בבקשות רשות הערעור, על נספחיהן, באתי לכלל מסקנה כי דין הבקשות להידחות, וזאת מבלי צורך להיזקק לתגובה מאת המשיבים. הבקשה אינה עומדת באמות המידה הקבועות בסעיף 41(ב) לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ"ד-1984, ולפיהן תינתן רשות ערעור על החלטה אחרת מקום שבו שוכנע בית המשפט, "כי אם הערעור על ההחלטה יידון במסגרת הערעור על פסק הדין ולא באופן מיידי, יהיה בכך כדי להשפיע באופן ממשי על זכויות הצדדים או שעלול להיגרם לצד להליך נזק של ממש, או שעלול להתנהל הליך מיותר או בדרך שגויה". לא מצאתי הצדקה להתערב בהחלטות של בית המשפט המחוזי, שלא לסגור את תיק הפירוק ולא לעכב את ההליכים. כפי שקבע בית המשפט, הליך הפירוק הוא האכסניה המתאימה לברר את הטענות שטענה אביגדורי מערכות. מכל מקום, בירור הטענות במסגרת הליך הפירוק לא יגרום לנזק בלתי הפיך עבורה. אצה לה הדרך, להגיש בקשה לעיכוב הליכים לאחר הודעת המפרק מיום 22.7.2019. הסדר הפשרה שגובש לפני שנדון באסיפת הנושים, ממילא טרם אושר. ככל שיאושר, וככל שתהיינה לאביגדורי מערכות השגות לגביו, ינתן לה יומה להשמיען בדרכים המקובלות, ובמועד המתאים. אשר לטענות בדבר ניגוד עניינים שבו מצוי המפרק, ומבלי לנקוט עמדה לגופם של דברים – עוד לא בשלה העת להכריע בהן. בית המשפט המחוזי ביקש את תגובותיהם של המפרק ושל הכנ"ר לעניין זה, וכשיונחו לפניו מלוא הנתונים – יכריע בסוגיה בהתאם לסמכותו, כחוכמתו.

 

6.        אשר על כן, בקשות רשות הערעור נדחות; ממילא נדחית גם הבקשה לעיכוב ביצוע.

          

           משלא נתבקשה תשובת המשיבים, ומטעם זה בלבד, לא אעשה צו להוצאות.

 

 

           ניתנה היום, ‏כ"ט בתמוז התשע"ט (‏1.8.2019).

 

 

 

 

ש ו פ ט

 

_________________________

הסרת המסמך
3
בע"מ 5827/19
החלטה
23/10/2020
5
בע"מ 5827/19
החלטה
23/10/2020
7
בע"מ 5827/19
החלטה
23/10/2020
8
בע"מ 5827/19
החלטה
23/10/2020
טען מסמכים נוספים